система "Віртуальний Університет"
 
Презентація системи в тезах (703 KB)
 

Стислий опис системи

"Віртуальний Університет" - це веб система дистанційного навчання корпоративного рівня, що призначена для вирішення завдань з дистанційного навчання в Україні компаній та навчальних закладів будь-яких масштабів та рівнів. Своєму динамічному розвитку вона завдячує сучасній методологічній архітектурі, розробленій професійною командою, за участі професорського складу кафедри АСОІУ ФІОТ НТУУ "КПІ". Система відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та має розмаїті можливості з тестування учнів, обліку і розвитку курсів, представлення статистики і формування необхідних звітів.

Ціни

Гнучка цінова політика дозволяє створити вигідну пропозицію для кожного: для організації, компанії, навчальних центрів, ВНЗ та загальноосвітніх навчальних закладів України практично з будь-яким, навіть, мінімальним бюджетом і дозволяє зручно та ефективно використовувати нашу систему дистанційного навчання "Віртуальний Університет" для досягнення реальних практичних результатів.

З питань продажу системи звертайтесь будь-ласка до відділу продажу sales@vu.net.uaПро систему дистанційного навчання             "Віртуальний Університет"

 

Програмний засіб "Віртуальний Університет" створено на основі сучасних веб-технологій з метою використання можливостей віртуального навчального центру у закладах освіти України для навчання учнів, студентів та викладачів, а також, в організаціях та компаніях для вирішення корпоративних питань щодо підвищення кваліфікації працівників.

Основними перевагами даної системи є:

 • незначні витрати на встановлення та обслуговування системи дистанційного навчання;
 • швидкість та висока якість надання/викладання навчальних матеріалів;
 • зручний та ефективний рівень оцінювання засвоєних знань та виконання самостійних робіт;
 • залучення більшої кількості абітурієнтів;
 • зручний інтерактивний інтерфейс, дозволяє розпочати роботу без поглиблених знань комп’ютера;
 • доступ до системи з мережі Інтернет дозволяє брати участь у навчальному процесі з будь-якого куточку світу;
 • збільшення конкурентоздатності навчального закладу та застосування в роботі новітніх сучасних інформаційних технологій.

 

У своїй роботі ми керуємось принципами надійності, ефективності та гнучкості, що дозволяє адаптувати наш віртуальний навчальний центр під будь-які вимоги замовника і забезпечити найбільшу ефективність та високий рівень якості і оперативності.

Поширення систем дистанційного навчання — це природний етап еволюції системи освіти від класичного університету до віртуального, тобто від проектора до комп'ютерних навчальних програм, від звичайної бібліотеки до електронної, від нечисленних навчальних груп до віртуальних аудиторій будь-якого масштабу...

Саме тому важливим принципом виживання і розвитку освітніх закладів і підрозділів є необхідність триматися еволюційного русла освіти.

Будемо раді допомогти Вам у розвитку та зростанні!


До відома

 

Сучасне суспільство дедалі більше набирає рис інформаційного. При цьому, інформаційне суспільство вимагає нового, більш якісного рівня освіти й нових методів її надання. Ці вимоги зумовлено більшим залученням людей у процеси, де потрібна висока вузькопрофесійна освіченість, а також постійною потребою в перекваліфікації працівників, оскільки технології розвиваються дуже швидко.


Віртуальна освіта - це зміна та збільшення внутрішніх якостей реальних суб'єктів (студента, викладача), що відбуваються в результаті їхньої спільної взаємодії (віртуального навчального процесу).

Нинішній вищий навчальний заклад України вже не в змозі оперативно змінювати навчальні курси, швидко реагувати на зміну запитів споживачів освітніх послуг. Сучасне виробництво потребує більше освічених людей, ніж років 10 тому. Досвід університетів Західних країн свідчить, що університет уже не прив’язаний до місцевості (новітні університети відмовилися від географічних назв). Крім того, зникає поняття циклічності навчання: вступити в деякі вищі навчальні заклади можна будь-якого дня. Замість факультету тепер є список курсів, необхідних для здобуття кваліфікації, університет стає глобальною організацією, а в центрі безпосереднього освітнього процесу вже не професор, котрий збирає навколо себе аудиторію, а студент, якого обслуговують професори.

На фоні цих тенденцій вимоги суспільства до освіти помітно змінилися. Системи дистанційного навчання типу "Віртуальний Університет" набувають актуального значення  в Україні. Сучасні інформаційні технології дозволяють задовольнити запити спільноти.

За допомогою систем дистанційного навчання навчальні матеріали, що оформляються у вигляді "модулів" – тематичних одиниць курсу. Модулі розроблюються колективом висококваліфікованих спеціалістів у складі якого – вчені, педагоги, програмісти, дизайнери, психологи. Система надає широкі можливості по створенню навчальних курсів. Ми в змозі надати як готовий курс зі шкільної програми або з програм вищих навчальних закладів, так і створити новий. До створення нового курсу може бути залучено викладача або методиста зі сторони замовника, що дає можливість розробити продукт, який буде повністю відповідати потребам клієнта. Готовий курс розміщується на веб-сторінці, з додатком способів самотестування, а контактування із студентом здійснюється за допомогою інтерактивних засобів (відео-, аудіо-зв’язок, звичайний чат) або електронної пошти. Для проведення інтерактивних віртуальних занять або презентацій використовуються спеціальні програми, такі як iBoard. Turkul.net

Відкрита освіта в багатьох країнах розглядається сьогодні як система, яка забезпечує загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом широкого використання інформаційних освітніх технологій дистанційного навчання і на цій основі надає умови для найбільш повної реалізації громадянами своїх прав на освіту, яка за структурою і якістю відповідає вимогам розвитку економіки і громадянського суспільства.

Віртуальні навчальні заклади можуть з'являтися на базі:

 • закладів, що працювали історично в сфері відкритого та  дистанційного навчання;
 • традиційних навчальних закладів України без досвіду дистанційного навчання, що бажають в такий спосіб зменшити витрати на  навчання;
 • традиційних навчальних закладів України без досвіду дистанційного навчання, що бажають в такий спосіб підвищити якість надання освітніх послуг, що відповідно, збільшить потік студентів бажаючих навчатись із використанням сучасних новітніх технологій;
 • корпоративного бізнес сектора, що має внутрішні програми підвищення  кваліфікації, запропоновані ринку під назвою "віртуальні".

На розвиток віртуальних навчальних закладів в значній мірі  впливають:

 • зростаючі можливості та гнучкість нових інформаційних  технологій;
 • зниження вартості;
 • збільшення можливого об'єму знань; 
 • необхідність об'єктивного покращення якості навчання та оперативно використовувати новітні досягнення наукових знань;
 • інформаційно насичені  послуги.

В Україні розвиток систем дистанційного навчання знаходиться на початковій стадії запровадження. Використання дистанційної освіти здійснюється переважно у складі звичайної освіти.

Деякі вищі навчальні заклади освіти України запроваджують паралельне використання дистанційної освіти з метою залучення більшої кількості студентів та напрацювання досвіду роботи з новітніми інформаційними технологіями для подальшого повного переходу лише на дистанційну систему навчання.

За ступенем використання систем віртуальної освіти в Україні можна визначити три напрямки:

 1. Навчальні заклади, вся робота яких будується виключно на інтернет-технологіях. Через всесвітню мережу здійснюється все: вибір навчального курсу, його оплата, заняття із студентами, передача контрольних завдань та їх перевірка, а також складання проміжних і підсумкових іспитів. Такі учбові центри називаються віртуальними університетами, але їх, поки що, не так багато. Цей напрямок тільки починає активно запроваджуватись, але переваги його використання є безперечними.
 2. Найбільш численний напрямок складають навчальні заклади, що поєднують різні традиційні форми денного і дистанційного навчання з технологічними інтернет-нововведеннями. Наприклад, деякі вищі навчальні заклади частину своїх програмних курсів переводять у віртуальну форму, зокрема, створюють лінгафонні класи для навчання іноземним мовам без викладача. У свою чергу, центри дистанційного навчання, хоч і спираються на інтернет-технології, але в той же час не відмовляються від практики проведення очних екзаменаційних сесій. У будь-якому випадку, комп’ютеризованою буде тільки частина процесу.
 3. Навчальні центри, для яких Інтернет служить лише внутрішнім комунікаційним середовищем. Вони можуть створювати для себе сайти-візитівки, на яких розміщують інформацію про навчальні програми (плани), семінари, розклад студентських занять, університетські новини, фотографії і віртуальні екскурсії, а також бібліотечні каталоги. По суті, це всього лише реклама традиційних вищих навчальних закладів, що сама по собі не несе ніякого освітнього навантаження.

Система дистанційного навчання "Віртуальний Університет", яку ми Вам пропонуємо дозволяє реалізувати будь-який з цих напрямків. Починаючи від створення внутрішнього комунікаційного середовища до повноцінного віртуального університету у всесвітній мережі Інтернет. Жодних обмежень для використання не існує. Завдяки різноманітним функційним модулям таким як "Бібліотека", "Менеджер розкладів", "Публікатор" (матеріалів, підтримує документи MS Office), "Пошук", "Статистика", "Аналітичний модуль" можна автоматизувати будь-який навчальний процес.
Варіанти комплектації дозволяють створити віртуальне середовище будь-яких масштабів:

 • група / клас;
 • потік / кафедра;
 • факультет / підприємство;
 • університет / корпорація.

Гарантійна підтримка впродовж 2 років забезпечить стабільне та безперебійне надання освітніх послуг. Система дистанційної освіти "Віртуальний Університет" побудована на основі найсучасніших інтернет-технологій, при цьому вона не потребує значних фінансових витрат, що дозволяє застосовувати її в Україні на базі будь-яких навчальних закладів, підприємств, організацій, навіть з мінімальним бюджетом.

Ми цінуємо вашу думку та зацікавленість нашою системою!

З повагою, команда проекту "Віртуальний Університет"


 


© 2007-2019 СДН "Віртуальний Університет" - дистанційна освіта в Україні. Всі права захищено