система "Віртуальний Університет"
 
Презентація системи в тезах (703 KB)
 

Стислий опис системи

"Віртуальний Університет" - це веб система дистанційного навчання корпоративного рівня, що призначена для вирішення завдань з дистанційного навчання в Україні компаній та навчальних закладів будь-яких масштабів та рівнів. Своєму динамічному розвитку вона завдячує сучасній методологічній архітектурі, розробленій професійною командою, за участі професорського складу кафедри АСОІУ ФІОТ НТУУ "КПІ". Система відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та має розмаїті можливості з тестування учнів, обліку і розвитку курсів, представлення статистики і формування необхідних звітів.

Ціни

Гнучка цінова політика дозволяє створити вигідну пропозицію для кожного: для організації, компанії, навчальних центрів, ВНЗ та загальноосвітніх навчальних закладів України практично з будь-яким, навіть, мінімальним бюджетом і дозволяє зручно та ефективно використовувати нашу систему дистанційного навчання "Віртуальний Університет" для досягнення реальних практичних результатів.

З питань продажу системи звертайтесь будь-ласка до відділу продажу sales@vu.net.uaКороткі відомості щодо системи
"Віртуальний Університет"

 

 

Розробка універсальних навчальних і тестових систем, які не вимагають придбання дорогого ліцензійного програмного забезпечення - актуальна в умовах скороченого фінансування вищих навчальних закладів (ВНЗ).

На цей час існує декілька напрямків розвитку подібних систем:

  • Повне відтворення структурної і математичної моделі навчання в рамках ВНЗ. Це дає певні переваги, такі як велика функціональність, більш повна статистика, можливість керувати великою кількістю параметрів в навчальному закладі. Але така система значно дорожча в розробці.
  • Створення та автоматизація безпосередньо процесу навчання, починаючи з складання навчального плану, і закінчуючи безпосередньо іспитами. Така система в якості вхідних параметрів використовує навчальний план, матеріали викладачів та дані користувачів, а в якості вихідних аналіз процесу та результати навчання.

Ми вважаємо що другий шлях є більш перспективним, тому що:

  • Найбільшу складність при впровадженні систем викликає якісне наповнення системи матеріалами, для чого треба створювати підрозділ або робочу групу, але завдяки вбудованому інструментарію наші робочі групи можуть взяти на себе наповнення контентом та контроль за роботою системи, що дозволить зекономити час та гроші замовнику
  • Як правило в навчальних закладах вже є автоматизована система обліку документів, і наша система навчання надасть необхідні дані в форматах, сумісних з системами внутрішнього обліку
  • Система потребує адаптаціі під замовника і це простіше зробити з компактною системою в стислі строки.

"Віртуальний Університет" - це веб-система дистанційного навчання корпоративного рівня, призначена для вирішення завдань з дистанційного навчання співробітників компаній та навчальних закладів будь-яких масштабів та рівнів. Своєму динамічному розвитку вона завдячує сучасній методологічній архітектурі, розробленій професійною командою випускників кафедри АСОІУ ФІОТ НТУУ "КПІ". За більш ніж сім років розробки за участі професорів кафедри система набула сучасного, зручного, високотехнологічного вигляду.

Платформою даної системи є Unix та Linux-сервери, що характеризуються високим рівнем продуктивності, безпеки та надійності функціонування. Всі обслуговуючі програмні засоби (веб-сервер Apache, система керування базою даних MySQL (або Orасlе, - за великої кількості користувачів) і мова РНР (та Perl у окремих модулях)), вільно розповсюджуються, та вимагають помірних затрат на експлуатацію та підтримку.

Зазвичай замовники таких систем бажають придбати або розробити такі системи за показником: максимальні можливості за мінімальну ціну. Сучасні Інтернет технології відкривають для цього великі можливості. Використання програм перегляду веб сторінок, таких як IE, Opera, FF, NN, Safari з поєднанням програмних методів навчання та розгорненою системою тестування дає можливість включати фрагменти відео та аудіо записів, анімаційні зображення і аплети, які відтворюють необхідні функціональні або динамічні залежності. Важливою особливістю системи "Віртуальний Університет" є її незалежність від системних платформ, тобто вона працює під керівництвом будь-якої операційної системи, що встановлена на сервері.

В основі даної системи лежать наступні принципи:

Ієрархічність (?)
Модульність (?)
Паралельність (?)
Дистанційність (?)
Охоплення багатьох джерел навчальної інформації (?)
Економічність (?)
Технологічність (?)
Соціальна рівноправність (?)
Об’єктивність оцінки знань (?)

Система має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що задовольнить кінцевого користувача навіть з помірним рівнем комп’ютерної грамотності.
Крім звичайних текстів, підсистема публікації та редагування матеріалів навчання вільно оперує документами у найпоширенішому у Інтернет форматі HTML (з відповідними ресурсами, такими як зображення, Flash-анімація).

Робоче місце викладача розроблено так, що для заповнення та редагування матеріалу викладач може використовувати свої конспекти в форматі програм Microsoft Office. Для цих цілей ми розробили спеціалізовану підсистему «Публікатор», яка дозволяє зручно і у стислі терміни розгорнути на сервері базу навчальних матеріалів. Конвертацію та завантаження система робить автоматично. Для кожного робочого місця вона формує пул публікацій. Викладач має змогу продивитися свій матеріал і сформувати його структуру (теми, розділи та підрозділи), і позначити шляхи навчання для різних груп учнів (контрактні учні, факультативні розділи тощо) що дозволяє індивідуалізувати процес навчання.

Підсистема тестування побудована за традиційними принципами та включає різні види тестів з використанням багатовіконної технології, що дозволяє будувати вибіркові відповіді, конструювати відповіді з фрагментів, розв'язувати невеличкі завдання, будувати схеми і формули. Для доведення теорем розроблено спеціальне математичне забезпечення з використанням графів, яке дозволяє перевіряти правильність послідовності кроків при доведенні та дозволяє неодноразово повертати студента на попередні кроки, якщо він помилився.

Для організації процесу навчання використовується модульно-інформаційний принцип з використанням інформаційно-логічної схеми дисципліни та з відображенням зв'язків з модулями інших дисциплін, що її забезпечують. У найпростішому вигляді умови успішного проходження тестування задаються як відсоток правильних відповідей у тестах, а в більш складних випадках - задаються предикатом, що визначає структуру відповіді для успішного проходження перевірки,  або враховують час на відповіді. Запитання та відповіді задаються у вигляді HTML файлів, що дозволяє розміщувати зображення, та за необхідності, інші об’єкти: Flash-ролики, SVG-ролики та ін.
Відповіді можуть мати негативну вагу (наприклад, абсурдні відповіді). В системі підтримуються відповіді наступних типів: правильний "один з"; правильний "декілька з".

Правильність відповіді в системі задається за допомогою простих предикатів. Якщо задані негативна або нульова вага, то така відповідь поглинає всі інші. Складові питання створюються з декількох запитань будь-яких типів. Методика розрахунку правильності відповіді також задається за допомогою простих предикатів. Для кожного запитання визначається,  чи є воно "непереборним" (абсолютним) чи ні, тобто таким, не відповівши на яке, результати тестів не будуть зараховані. Послідовність запитань у тесті та послідовність відповідей для запитання автоматично змінюються.

Звичайні тести складається з запитань до розділу та використовуються для самостійної перевірки знань студентами. Крім тестів у системі передбачені контрольні роботи, які генеруються автоматично із списку запитань інформаційних блоків, що вже вивчив студент. Контрольна робота також складається з питань до розділу, але використовується для планової перевірки знань студента після вивчення матеріалів розділу. Якщо контрольна робота не зарахована, то через визначений викладачем термін студент може повторити спробу її виконання. Атестаційна контрольна робота є зрізом знань з дисципліни й охоплює усі теми, що повинен вивчити студент згідно робочої програми. Якщо студент не встиг вивчити деякі теми, то список запитань для атестаційної контрольної роботи охоплює тільки вже вивчені теми. Іспит і залік здаються в присутності викладача і відрізняються від атестаційної контрольної роботи тільки тим, що накладаються обмеження на час їх складання і кількість спроб.

Якщо студент не пройшов тестування, то система не дає можливості ознайомитись з іншими інформаційними блоками й відсилає його до інформаційного блоку, який він повинен повторити. При позитивному проходженні тестування стають доступними наступні розділи (модулі) для вивчення. Таким чином реалізується реагуюча схема представлення знань.

Аналіз періодичності помилкових відповідей студентів у журналі навчання, який веде система, може викликати зміну викладення навчального матеріалу викладачем. Для цього в системі є модуль статистичного аналізу навчання для викладача і студентів, який дозволяє контролювати засвоєння дисципліни з вказівками на інформаційні блоки, де були допущені помилки. Викладач має змогу контролювати процес навчання починаючи від конкретного студента до групи або потоку студентів шляхом отримання статистичних даних та моніторингу процесу навчання. Система блокувань роботи студента може працювати на рівні викладача, кафедри та деканату, що дозволяє закрити доступ для подальшої роботи, якщо студент не виконав обов'язкові атестаційні контрольні роботи, включаючи заліки та іспити, або не сплатив за своє навчання (для студентів контрактної форми навчання). Статистична інформація, що збирається системою, та система блокувань дає можливість підготувати інформацію для прийняття рішень щодо студентів. Підсистема аналізу статистичних даних дозволяє визначити суттєві відхилення, які можуть спонукати викладача до заміни тестів, спрощенню або ускладненню подання матеріалу, зміни послідовності вивчення розділів з дисципліни.

Підключена електронна бібліотека дозволяє отримати доступ до будь-яких матеріалів і документів. Для організації діалогу між викладачем і студентами або між студентами організовується чат, форуми, блоги.

Для проведення віртуальних практичних занять, лабораторних робіт, для інтерактивної візуалізації занять нами розроблено спеціальний інструмент - інтерактивну віртуальну дошку "iBoard". Крім засобів візуалізації (побудови фігур, підключення картинок тощо), вона підтримує можливість організації чату та, за наявності відповідного устаткування, - аудіо або відеочату. Більш детально ознайомитись з даним інструментом можна на сайті http://iboard.miranda.net.ua/

На розроблену систему дистанційного навчання "Віртуальний Університет" отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 9306 від 03.02.2004 р. Перелік головних впроваджень знаходиться у розділі «Практичне застосування».© 2007-2019 СДН "Віртуальний Університет" - дистанційна освіта в Україні. Всі права захищено